Malmö: Årets ESF-konferens har fokus på integration

Välkommen till ESF-rådets årliga temadag.Temat är integration, ett område som ligger i fokus för både Integrationsfonden och Socialfonden. Konferensen kommer att vara den 17 december i Malmö på St Gertrud.

 


Generaldirektör Åsa Lindh inviger konferensen tillsammans med regionråd Kent Andersson.


I plenum kommer den nya integrationspolitiken att presenteras av representanter från Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Från Arbetsmarknadsdepartementet kommer Sveriges sysselsättningsstrategi att belysas.


Dagen kommer ha ett tematiskt innehåll, föreläsningar, paneler, seminarier och projektexempel från:


• Tema: Ungdomars övergång från skola till arbete.


• Tema: Egenmakt som ett medel för integration?


• Tema: Sysselsättning ur ett integrationsperspektiv. Kan mångfaldsrekrytering och coachning sänka trösklarna för inträdet i arbetslivet?


• Tema: Implementering av integrationspolitiken ur ett regionalt perspektiv. Hur tillvaratas och används gjorda erfarenheter?


• Tema: På vilket sätt kan jämställdhetsintegrering i arbetslivet underlätta integrationen?


För mer information


 

Tipsa någon om denna sida.

Kontakta alltid oss först om Du vill publicera, enligt gällande upphovsrätt.

Kommentarer