Georgiana Pascu från Center for Legal Resources i Rumänien. Foto: Marie Eriksson.

Georgiana Pascu från Center for Legal Resources i Rumänien. Foto: Marie Eriksson.

Mer fängelse än psykvård - Rumänien

Publicerat 19 Dec, 2006

Ett rum med ett tiotal gamla järnsängar som står tätt ihop. I varje säng bor en människa. Under sängarna står pottor. Det här är en vanlig vårdform av psykiskt funktionshindrade i Rumänien - en stor instituiton där personalen aldrig har hört talas om mänskliga rättigheter.

Snart, den 1 januari 2007, ska Rumänien bli medlem i EU - trots stora brister när det gäller mänslkliga rättigheter i landet. Diskriminering av romer och psykiskt funktionshindrade hör till de mest utsatta grupperna.

För två år sedan knackade FN på Rumäniens regeringsdörr och undrade varför  inte landets många och stora institutioner för psykiskt funktionshindrade las ner. Inrättningar där intagna personer förvaras under ovärdiga former, helt avskärmade från de övriga samhället, utan möjlighet till privatliv och rehabilitering.

- Nej,
vi kan inte lägga ner institutionerna, svarade regeringen. Då skulle det utbryta massarbetslöshet i landet. För var ska all personal ta vägen?

Georgiana Pascu jobbar för Center for Legal Resources i Rumänien, en ideell organisation utan statsstöd, som bevakar mänskliga och lagliga rättigheter för utsatta grupper. Organisationen har länge försökt att intressera rumänsk media och regering för psykiskt funktionshindrades situation i landet.

- Kanske är det bäst att de lever så här? De kanske är för farliga för att leva på annat sätt?
Det är kommentater som Georgiana Pascu ofta hör, från media och makthavarhåll.

- De flesta
rumäner känner inte till att de här institutionerna finns, säger hon. Och de vet inte om hur människor har det som hamnar där.

Hon visar en film från en av inrättningarna nära huvudstaden Bukarest. I ett litet rum står ett tiotal rostiga sängar tätt ihop. I varje säng finns en person. Några ligger apatiskt och tittar in i väggen. Andra ser uttryckslöst in i kameran.
- Så här får de ligga, berättar Georgiana Pascu. Det är inte tal om att försöka integrera dem i samhället eller rehabilitera.

Hur har de hamnat här? Här har människor som gått igenom svåra psykiska trauman och de med olika former av utvecklingsstörning blivit placerade. Bortsorterade, långt från terapi, vård och medinflytande. I ett land på väg in i EU:s gemenskap.

Fattigdom och sociala klyftor väntas öka under de kommande åren till följd av omstruktureringar i den rumänska ekonomin. Enligt bedömningar från internationella hjälporganisationer och forskare,  återstår många ansträngningar för att bygga upp rättsskydd, fungerande institutioner och starka frivilligorganisationer. Bland annat saknas bra ledningsstrukturer och kompetent personal, enligt en rapport från det nationella ekonominstitutet i Rumänien.

Rumänien har i samband med förberedelserna för medlemskapet i EU, antagit en strategi för reformer inom socialpolitiken. Grundtanken är att erbjuda ett skydd för de mest utsatta grupperna i samhället. Det är principer som återfinns i det europeiska sociala fördraget, från Europarådet. En stor utmaning för ett land som tidigare under många år levt under diktatur.

Under 2007 kommer EU:s strukturfonder att dela ut 1,4 miljarder euro, cirka 12 mijarder kronor, till Rumänien. Totalt ska cirka 17 miljarder euro ges till och med år 2013. EU:s strukturfonder är tänkta att fungera som ett instrument för att nå både social rättvisa och ekonomiska mål. Om det kommer att förändra situationen till det bättre för psykiskt funktionshindrade på de fängelselika institutionerna, det årerstår att se. Förutom pengar, behövs en genomgripande attitydförändring.
  Marie Eriksson
marie@stockholmskulturbyra.se

Tipsa någon om denna sida.

ÏÇÆãÇ ÇáÃÊÕÇá ÈäÇ ÃæáÇ ÅРßäÊ ÊÑíÏ äÔÑ¡ ÈãæÌÈ ÍÞ ÇáãÄáÝ.