EU-projekt försöker vända trenden i Biskopsgården

Publicerat 12 Feb, 2010

Utflyttningen från Biskopsgården är den högsta i Göteborg. Det, samt bilden av stadsdelen och mycket annat är saker som projektet Tillväxt Biskopsgården planerar att ändra på.

- Det gäller att anpassa till dagens behov, säger Raimo Sköld, projektledare. Företagen måste få till rätt nisch, men även bredda sig. I området finns det många tomma lokaler som vi måste fylla.

I projektet som stöds av EUs regionalfond, ingår exempelvis att bygga upp Biskopsgårdens infrastruktur, bland annat Friskväderstorget. Friskväderstorget är en av de viktiga knytpunkterna i området, och har inte blivit restaurerat på mycket länge. Tillsammans med detta ska projektet försöka locka hit nya företag för att förbättra attraktiviteten på området. Än så länge har det varit positiva tendenser. För ett möte med företagarna var 50 intressenter anmälda, men under kvällen dök ytterligare 60 upp.

Men mycket arbete kvarstår. Kriminaliteten och utflyttningen från området försvinner inte över en natt, men projektet har i alla fall skickat positiva signaler till Biskopsgårdens invånare.

- De boende känner mer närhet än vad de tidigare har gjort, säger Raimo Sköld, projektledare. De tycker att det är roligt att vi för ett positivt budskap. Vad vi har gjort är givetvis bra, men målet är att vi ska spetsa till projektet ytterligare.

Läs mer

 


  Mikael Lennartsson
mikael.lennartsson@student.gu.se

Tipsa någon om denna sida.

ÏÇÆãÇ ÇáÃÊÕÇá ÈäÇ ÃæáÇ ÅРßäÊ ÊÑíÏ äÔÑ¡ ÈãæÌÈ ÍÞ ÇáãÄáÝ.