Lagstadgad minimilön vanlig i EU

Publicerat 28 Jun, 2007

20 av EU:s 27 medlemsstater har lagstadgade minimilöner. Det är dock stora skillnader mellan länderna både med avseende på minimilönens storlek, och andelen arbetstagare som avlönas med minimilön. Det visar en ny rapport från EU;s statistikinstitut, Eurostat.

Minimilönens storlek per månad för heltidsarbetande, räknas på två olika sätt - dels i euro, och dels i en artificiell referensvaluta (PPS) som utgår från lönens köpkraft. Uppgifterna avser januari 2007 (länk till rapporten).

Räknat i euro, var minimilönen högst i Luxemburg (1 570), följt av Irland (1 403), medan den var lägst i Bulgarien (92) och Rumänien (114). Som jämförelse kan nämnas att den lagstadgade minimilönen i USA är 676 euro per månad.

Om man räknar i PPS, ligger Luxemburg med 1503 fortfarande högst före Storbritannien med 1 292. Rumänien och Bulgarien ligger lägst med 204 respektive 216.

Andelen löntagare som får minimilön varierar stort mellan länderna. Från mindre än en procent av heltidsanställda i Spanien, till nära 17 procent i Frankrike.

I Tyskland, som saknar lagstiftning om minimilöner, har debatten rasat efter att det visat sig att andelen heltidsarbetande löntagare som har löner under existensminimum ökat på några år - från drygt 14 till 18 procent.

I de nordiska länderna har man av tradition från såväl politiker som arbetsmarknadens parter sett lönerna som en fråga att reglera i avtal mellan parterna.


  Owe Ivarsson
owe@europaforum.se

Tipsa någon om denna sida.

ÏÇÆãÇ ÇáÃÊÕÇá ÈäÇ ÃæáÇ ÅРßäÊ ÊÑíÏ äÔÑ¡ ÈãæÌÈ ÍÞ ÇáãÄáÝ.